Tầm nhìn: Từng mét vải được dệt ra nhằm đáp ứng nhu cầu về mặc đẹp riêng biệt của khách hàng.

Sứ mệnh: Từng thành viên của công ty “Luôn cố gắng tốt hơn” để được công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về những sản phẩm vải tại những thị trường mà MAYMAY có hoạt động kinh doanh.

Giá trị cốt lõi:

Uy tín: Đặt chữ tín lên hàng đầu, lấy chữ tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

Chất lượng: Chất lượng từ sản phẩm đến các hoạt động kinh doanh,sản xuất đều được đảm bảo ổn định nhất để tạo sự tin tưởng tối đa cho khách hàng.

Chính trực: Liêm chính,trung thực là phẩm chất phải có của từng thành viên trong công ty,trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trách nhiệm: Luôn sẵn sàng đón nhận trách nhiệm một cách tích cực để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ tốt nhất có thể.

Đạo đức: Đạo đức kinh doanh là nền tảng.